Wat is de PPS-Databank?

Inventaris PPS-projecten in Vlaanderen

Voeg zelf een PPS-project toe

Zoek snel inspirerende projecten

PPS DATABANK

Start Projectfiches Zelf een project toevoegen

Over ons

‘Publiek-private samenwerking’ of PPS is de voorbije jaren uitgegroeid tot een ingeburgerd begrip in Vlaanderen. Zowel op Vlaams niveau (vaak DBFM, DBFO, …) als op lokaal niveau (eerder gebiedsontwikkeling met behulp van PPS) zijn er een groot aantal projecten in uitvoering. 
De PPS-databank biedt een overzicht van deze PPS-projecten. De PPS-databank informeert en inspireert zo aanbestedende overheden.

De PPS-databank komt tot stand dankzij een samenwerking tussen het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking en de Vlaamse Confederatie Bouw.