Wat is de PPS-Databank?

Inventaris PPS-projecten in Vlaanderen

Voeg zelf een PPS-project toe

Zoek snel inspirerende projecten

PPS DATABANK

Start Projectfiches Zelf een project toevoegen

Veelgestelde vragen

1. Hoe dien ik een project in?

U kan zelf projecten toevoegen aan de PPS-databank via het formulier op de website. Nadat u alle stappen doorlopen hebt, krijgt u bevestiging van goede ontvangst van uw project.

2. Waarom zie ik mijn project niet verschijnen?

U project verschijnt niet automatisch op de PPS-databank, maar wordt eerst gevalideerd door ons team. Ons team checkt of alle informatie is ingevuld en leest na op mogelijke taalfouten. Uw project verschijnt binnen de 7 dagen na indienen van het formulier online. Indien dit niet zo is, kan u ons contacteren.

3. Waarvoor worden mijn contactgegevens gebruikt?

Om een project toe te voegen aan de PPS-databank moet u eveneens uw contactgegevens invullen. Deze informatie wordt niet gepubliceerd, maar wordt enkel gevraagd zodat we u kunnen contacteren indien we bijkomende informatie wensen.

4. Hoe kan ik correcties of bijkomende informatie doorgeven voor een project dat reeds online staat?

U kan uw correcties of bijkomende informatie bezorgen per mail. Vermeld in uw mail steeds over welk project u ons bijkomende informatie bezorgt.

5. Waarvoor staan de afkortingen van de verschillende soorten PPS-projecten?

DB: Design, Build. Een contractstorm waarbij het ontwerp en de bouwen samen worden aanbesteed. De combinatie van ontwerper en aannemer leveren een sleutel-op-de-deur project af dat beantwoord aan de outputspecificaties van de publieke opdrachtgever.

DBFM: Design, Build, Finance en Maintain. Een langlopende, geïntegreerde contractsvorm waar het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden als één pakket in de markt geplaatst wordt, en waar de private partner verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur. Betalingen gebeuren aan de hand van beschikbaarheidsvergoedingen.

DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain & Operate. Dit is de meest verregaande vorm van geïntegreerde contracten. In deze vorm wordt ook de uitbating van de infrastructuur in het contract opgenomen.

DBM: Design, Build en Maintain. In een DBM-project worden het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een infrastructuurwerk of een gebouw in één enkel contract aanbesteed en toevertrouwd aan een marktpartij of een consortium van marktpartijen.

Gebiedsontwikkeling: gebiedsontwikkeling is een verzamelterm voor projecten van een zekere omvang in zowel stedelijke als landelijke gebieden, met vaak als doel het herwaarderen of herontwikkelen van een site. Dergelijk project bestaat naast publiek ook uit privaat programma zoals woningen, winkels…